UNIQA

Sigurno je sigurno

Problem

UNIQA osiguranje odlučilo je pokrenuti kampanju za promociju usluga osiguranja kućanstva. Osiguranje kućanstva specifičan je proizvod na tržištu osiguranja. U usporedbi s drugim vrstama osiguranja prodaja polica osiguranja kućanstva nije velika, unatoč tome što su cijene polica prilično povoljne, a šteta koju izazovu požar ili krađa može biti ogromna.

Rješenje

Promišljanje i kreiranje kampanje za osiguranje kućanstva nosi sa sobom klasične zamke upadanja u patetiku s obzirom da se radi o doista ozbiljnoj temi i da se nastale štete ponekad niti ne mogu nadoknaditi novcem. Ipak, poučeni iskustvom koje nam govori da ciljna skupina slabije precipira teške teme, promijenili smo diskurs i promotrili situaciju iz zanimljivijeg, humorističnog kuta.

Uvijek smo raspoloženi za nove izazoove. Javite se!