Encian

ESENCIA

Esencia - linija proizvoda

Esencia je Encianova linija vitamina, minerala i dodataka prehrani koji su nužni (esencijalni) za funkcioniranje organizma. Na ovom projektu ZOO agencija je kreirala ime proizvoda i dizajn linije. Kod predlaganja imena nove linije inspirirala nas je činjenica da se doista radi o tvarima koje su esencijalne za ljudsko zdravlje. Također, željeli smo zadržati poveznicu s osnovnim brandom pa Esencia i Encian dijele isti korijen riječi.

Dizajn linije zasniva se na krugovima. Ovaj najjednostavniji, a možemo reći i esencijalni, geometrijski oblik također jasno komunicira karakter i namjenu proizvoda. Kombinacijom krugova tvore se originalni oblici ovisno o konkretnom pakiranju. Pritom cijela linija zadržava čistoću i jednostavnost koja je čini izuzetno uočljivom na polici. Primjenom folio tiska i tiskarskog laka dodatno smo naglasili bitna mjesta na pakiranjima i učinili ih vizualno atraktivnijima.

Uvijek smo raspoloženi za nove izazoove. Javite se!