ZOO Agencija
Wüstenrot

Fiksirali smo kamatu

OUTDOOR
ZOO Agencija
ZOO Agencija
Fiksirali smo kamatu
Konkurentska prednost Wüstenrot stambene štedionice je niska kamata koju štedionica nudi svojim članovima. Dijelom zahvaljujući državnim poticajima, a dijelom mudrom poslovanju štedionice, ta je kamata najniža na tržištu i još je fiksna cijelo vrijeme otplate. Najbolja komunikacijska strategija je uvijek istaknuti ono po čemu je brend najbolji i nezamjenjiv. Kako bismo to učinili na jasan, pamtljiv i zanimljiv način poslužili smo se šarafima koje smo iskoristili za fiksiranje kamate na citylighte, billboarde i u svijest svih onih koji su u potrazi za dobrim stambenim kreditom.
ZOO Agencija
ZOO Agencija
ZOO Agencija
CLOSE
HOME
PORTFOLIO
KLIJENTI
ČIME SE BAVIMO
KONTAKT